Sälja/Inlämning

Vill Du/Ni sälja saker på kommande auktioner.
Vi gör gratis hembesök inom rimligt avstånd.
Provision 16% + moms.

Kontakta

Jan – tel. 070-4614400 info@grastorpauktion.se